top of page

 

Coronavirus ở Sacramento

Các Tài nguyên và Liên kết của Thành phố Sacramento liên quan đến đại dịch coronavirus và nơi xét nghiệm gần bạn.

 

Sở Y tế Quận Sacramento

Quận đã tạo một trang tổng quan để dễ dàng truy cập vào dữ liệu liên quan đến COVID-19 trong cộng đồng của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy thông tin như tổng số trường hợp và số trường hợp , trường hợp theo nhóm tuổi, trường hợp theo giới tính, theo chủng tộc / dân tộc, bản đồ các trường hợp theo mã zip và các trường hợp theo vị trí.

Giải quyết Sức khỏe Tâm thần và Sức khỏe Trong COVID-19

Hạt Sacramento

Các nguồn hỗ trợ về mặt tinh thần và sức khỏe

Coronavirus ở California

Các liên kết hữu ích và dữ liệu cập nhật về đại dịch coronavirus trên toàn tiểu bang.

Cách trợ giúp cộng đồng của chúng tôi

Hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương

May và tặng khăn che mặt: Hướng dẫn sử dụng mặt nạ

Quyên góp cho Trung tâm Khu dân cư Định cư Stanford

bottom of page