top of page

 

Hiệp hội Cải thiện Nam Natomas (SNIA) là một hiệp hội khu vực lân cận được thành lập 7 tháng 8, 2019, để thúc đẩy sự tham gia của các thành viên cộng đồng trong việc hình thành tiếng nói thống nhất và tập thể để bảo vệ và duy trì sự pha trộn độc đáo giữa các đặc điểm dân cư và thương mại của Nam Natomas. SNIA là một tổ chức phi lợi nhuận theo điều 501 (c) (3) được IRS công nhận:

CHÚNG TÔI LÀM GÌ — Dưới đây là một số mục tiêu của chúng tôi:

 

  • Tổ chức các lễ hội để tôn vinh sự đa dạng văn hóa của chúng ta

  • Xây dựng một khu vực an toàn hơn, mạnh mẽ hơn

  • Mua nghệ thuật cho những nơi công cộng

  • Quảng cáo ẩm thực, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác

  • Duy trì di sản và nét độc đáo của Nam Natomas

  • Lập kế hoạch cho các hoạt động mạo hiểm và vui vẻ cho thanh niên và người lớn

  • Làm việc với các quan chức được bầu, thay mặt cho cộng đồng, để đạt được các mục tiêu của chúng tôi

 

 

 

bottom of page